Przetarg na roboty budowlane realizowane w formule “zaprojektuj – wybuduj” – Zadanie Nr 7A

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym nr JRP/2/2021 na roboty budowlane w formule “zaprojektuj – wybuduj” dla:

Zadania Nr 7A pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa” – do realizacji w formule:

  • „zaprojektuj – wybuduj” – dla podzadania 7A.1 (modernizacja przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudowa kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa w Kożuchowie),
  • „wybuduj” – dla podzadań 7A.2 i 7A.3 (budowa kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej)

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Załączniki do pobrania:

# Plik Wielkość pliku
1 pdf TOM I SWZ 9 MB
2 pdf TOM II_spis załączników do SWZ 17 MB
3 doc TOM II_załączniki 1 - 3 do SWZ 4 MB
4 pdf TOM II_załącznik 4 do SWZ 2 MB
5 doc TOM II_załącznik 5 do SWZ 2 MB
6 pdf TOM II_załącznik 6 do SWZ 4 MB
7 pdf TOM III PFU 2 MB
8 pdf 7A.1 - PFU Kożuchów 2 MB
9 pdf 7A.1 - Zal-1- Plan orientacyjny 4 MB
10 pdf 7A.1 - Zal-2 - mapa zasadnicza 11 MB
11 pdf 7A.1 - Zal-3- opinia_LWKZ 416 KB
12 pdf 7A.1 - Zal-4- decyzja środowiskowa 7 MB
13 pdf 7A.1 - Zal-5- opinia geotechniczna 5 MB
14 pdf 7A.1 - Zal-6- warunki ENEA - ul. Dworcowa 68 KB
15 pdf 7A.1 - Zal-7- warunki ENEA - Czciradz 67 KB
16 pdf 7A.1 - Zal-8- wstępne warunki odtworzenia 1 MB
17 pdf 7A.1 - Zal-9 - oświadczenie o dysponowaniu terenem 3 MB
18 pdf 7A.1 - Zal-10 - warunki techniczne 11 MB
19 pdf 7A.1 - Zal-11 - inwentaryzacja zieleni 6 MB
20 pdf 7A.1 - Zal-12 - decyzje o lokalizacji inwestycji 12 MB
21 pdf 7A.1 - Zal-13 - zalety rur z tworzywa 79 KB
22 pdf 7A.1 - Zal-14 - Umowa przyłaczeniowa ENEA 18 MB
23 pdf 7A.2 - Pozwolenie na budowę GORZÓW WLKP. 3 MB
24 pdf 7A.2 - Projekt Budowlany- GORZÓW WLKP. 43 MB
25 pdf 7A.2 - Projekt Budowlany-- NOWA SÓL 39 MB
26 pdf 7A.2 - Zaświadczenie-STAROSTWO - NOWA SÓL 387 KB
27 pdf 7A.3 - Pozwolenie na budowę - NOWA SÓL 2 MB
28 pdf 7A.3 - Pozwolenie na budowę GORZÓW WLKP. 3 MB
29 pdf 7A.3 - Projekt Budowlany - NOWA SÓL 36 MB
30 pdf 7A.3 - Projekt Budowlany- GORZÓW WLKP. 22 MB
31 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 352 KB
32 pdf Zestawienioe ofert 442 KB
33 pdf Informacja z otwarcia ofert 437 KB
34 pdf Informacja o wyborze oferty - ZADANIE 7A 499 KB
35 pdf Protokół z przeprowadzonego postępowania przetargowego - Zadanie 7A 843 KB