Pełnomocnik ds. realizacji Projektu – MAO
Sławomir Trojanowski

Kierownik JRP
Piotr Maciąg

Specjalista ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Getz

Specjalista ds. technicznych
Iwona Augustyniak

Specjalista ds. technicznych
Magdalena Prus

Specjalista ds. technicznych
Edyta Ozgowicz