Pełnomocnik ds. realizacji Projektu – MAO
Sławomir Trojanowski

Kierownik JRP
Magdalena Kowalska

Specjalista ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Getz

Specjalista ds. technicznych
Magdalena Prus

Specjalista ds. technicznych
Dominika Winiarska

Specjalista ds. monitoringu – sprawozdawczości, promocji i archiwizacji dokumentacji 
Piotr Maciąg

Specjalista ds. zamówień publicznych
Agata Czora