TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY KOŻUCHÓW OD 10 LISTOPADA 2023 R. DO 9 LISTOPADA 2024 R.

DECYZJA O ZATWIERDZENIU TARYFY WR.RZT.70.117.2023

—————————————————————————————————————————————————————–

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2020-2021

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2019-2020

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2018-2019

DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA TARYFĘ