Zasady segregacji odpadów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie

Kompostowanie

jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. Odpady nadające się do kompostowania powstają szczególnie wiosną, kiedy to wykonywane są prace porządkowe w przydomowych ogrodach i na działkach. Problemem staje się usunięcie nagromadzonych liści, trawy, rozdrobnionych gałęzi i konarów drzew. W większości przypadków, odpady te składowane są na składowisku, gdzie ulegają procesom rozkładu. Proces kompostowania może przebiegać w pryzmach, w kompostownikach wykonanych własnoręcznie lub w termokompostownikach.

Z technicznego punktu widzenia najprostszą z metod jest kompostowanie w warunkach naturalnych. Do tej grupy metod zalicza się zarówno kompostowanie przygotowanej masy odpadów organicznych w pryzmach na otwartym powietrzu, stanowiące najstarszy system kompostowania, jak i proste kompostowanie w kompostownikach przydomowych.
Kompostowanie przydomowe można prowadzić w różny sposób. Tradycyjnie materiały do kompostowania układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią, zapewniając dopływ powietrza i przewracając go co jakiś czas. Pełnowartościowy kompost uzyskuje się tą metodą po około sześciu miesiącach.

Co możemy kompostować?

Kompostujemy substancje organiczne, które nie zawierają składników toksycznych, a przede wszystkim:
– resztki roślinne,
– chwasty,
– odpady kuchenne (obierki, skorupki jaj, fusy, resztki owoców i warzyw, bez mięs i kości)
– popiół drzewny (wprowadza potas),
– torf,
– gnojówka, obornik, krowieniec,
– papier (niezadrukowany),
– darń, osady denne z sadzawki,
– liście i skoszona trawa,
– kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie.

Czego nie można kompostować?

– roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi,
– związków wapnia (przyspiesza to wprawdzie rozkład substancji organicznych, lecz jednocześnie usuwa azot i blokuje rozpuszczalne w wodzie fosforany),
– materiału niedostatecznie rozdrobnionego,
– materiałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym nasileniu ruchu,
– materiałów wcześniej konserwowanych chemicznie np. skórki pomarańczy, bananów i innych cytrusów.

Zalety kompostowania:

zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska,
unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym,
produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb (w Polsce ok. 60% gleb ma niedomiar humusu),
proste technologie kompostowania,
niski koszt inwestycji i eksploatacji,
łatwość składowania niewykorzystanego kompostu.

Obowiązki zgłoszenia kompostownika na terenie Związku Międzygminnego „Eko – Przyszłość”

Zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości, z tym że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w sytuacji, gdy nieruchomość posiada powierzchnię minimum 1000 m²; właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej roczny okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele nieruchomości przekazują operatorowi/przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji. Tym samym, właściciel nieruchomości, który posiada działkę powyżej 1000 m2 i ma zorganizowany kompostownik (zarejestrowany w Związku) nie musi gromadzić odpadów biodegradowalnych w workach, celem przekazania operatorowi, odbierającemu odpady komunalne.
Dodatkowo właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę bioodpadów do własnego kompostownika, ma obowiązek zarejestrować go w Związku i podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania operatorowi/przedsiębiorcy.

Załączniki do pobrania:

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Zasady segregacji odpadów ulotka 315 KB