DECYZJA O ZATWIERDZENIU TARYFY WR.RZT.70.117.2023

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY KOŻUCHÓW OD 10 LISTOPADA 2023 R. DO 9 LISTOPADA 2024 R.

————————————————————————————————————————————————————-

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOOgłoszenie_taryfa_2023-2024WIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY KOŻUCHÓW OD 23 CZERWCA 2018 R. DO 22 CZERWCA 2019 R.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY KOŻUCHÓW OD 23 CZERWCA 2019 R. DO 22 CZERWCA 2020 R.

————————————————————————————————————————————————————-

Rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

————————————————————————————————————————————————————-

Rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

————————————————————————————————————————————————————-

Rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

————————————————————————————————————————————————————-

Rozporządzenie w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

————————————————————————————————————————————————————-

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kożuchów

————————————————————————————————————————————————————-

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków

————————————————————————————————————————————————————-

Regulamin określający zasady montażu wodomierzy dodatkowych i rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej na obszarze świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie z dnia 01.10.2023 r.