• organizacja pochówków,
  • dyżur całodobowy,
  • szeroki wybór trumien, urn, krzyży oraz obramowań na groby,
  • duży wybór tablic pogrzebowych,
  • przewóz zmarłych na terenie kraju,
  • kremacja (spopielanie),
  • przechowywanie zwłok w chłodni,
  • ekshumacja zwłok,
  • demontaż nagrobków wraz z utylizacją,
  • opieka nad grobami po pogrzebie,
  • sprzątanie nagrobków, bezpośredniego otoczenia grobu oraz zapalenia zniczy.