WALNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Paweł Jagasek – Burmistrz Kożuchowa

 

RADA NADZORCZA

Waldemar Binder – Przewodniczący RN

Piotr Kaciunka – Zastępca Przewodniczącego RN

Małgorzata Bąk – Członek RN

 

ZARZĄD

Sławomir Trojanowski – Prezes Zarządu