Zapewniamy całodobowy kontakt telefoniczny w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej.

Telefon funkcjonujący w dni powszednie od 7.00 do 15.00

68 355 22 08  wew. 31 lub 36

+48 506 45 33 16  wew. 31 lub 36

Telefon funkcjonujący w pozostałe dni powszednie po godz. 15.00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy

+48 797 325 500

Zgłaszający awarię winien podać swój adres, nazwisko oraz rodzaj i zakres awarii.

Pogotowia ogólne:

Telefon alarmowy
  112
Pogotowie Energetyczne   991
Pogotowie Gazowe   992
Policja   997
Straż Pożarna   998
Pogotowie Ratunkowe   999
USKOM AWARIE od godz. 15:00  797 325 500
POGOTOWIE GAZOWE EWE  800 111 922