Zadanie 7 – “Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze nieskanalizowanych posesji zlokalizowanych przy ul. Żagańskiej z odprowadzeniem ścieków do ul. Żagańskiej w Kożuchowie”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na ...
Czytaj Dalej

Zadanie 5 – “Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Podbrzezia Dolnego gm. Kożuchów”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na ...
Czytaj Dalej

Zadanie 2 – “Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Drzymały, Kolorowej, Okrzei, Pl. Kopernika, Pl. Zwycięstwa, Kraszewskiego w Kożuchowie”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na ...
Czytaj Dalej

Zadanie 1 – “Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w ulicach 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literacka, Głowackiego w Kożuchowie” – PRZETARG NR 2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym nr ...
Czytaj Dalej

Zadanie 1 – “Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w ulicach 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literacka, Głowackiego w Kożuchowie”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów ogłasza w dniu 03.09.2018 r. przetarg na roboty ...
Czytaj Dalej

Zadanie 12 – “Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Kolonii Górskiej, 67-120 Kożuchów z odprowadzeniem ścieków do ul. Kraszewskiego w Kożuchowie” – PRZETARG NR 2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów ogłasza w dniu 17.08.2018 r. przetarg na roboty ...
Czytaj Dalej

Zadanie 12 – “Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Kolonii Górskiej, 67-120 Kożuchów z odprowadzeniem ścieków do ul. Kraszewskiego w Kożuchowie”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów ogłasza w dniu 24.07.2018 r. przetarg na roboty ...
Czytaj Dalej

Zadanie 9 – “Wymiana/przebudowa istniejącej magistrali wody surowej – ujęcie w Podbrzeziu Dolnym – Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów ogłasza w dniu 24.07.2018 r. przetarg na roboty ...
Czytaj Dalej

ZMIANA TERMINU Promocja Projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do złożenia oferty dla zadania: Promocja Projektu ...
Czytaj Dalej