Przetarg na roboty budowlane realizowane w formule “zaprojektuj – wybuduj” – Zadanie Nr 7A

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym nr ...

Przetarg na roboty budowlane realizowane w formule “zaprojektuj – wybuduj” – Zadanie 12A, 18,19

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym nr ...

Przetarg na roboty budowlane realizowane w formule “zaprojektuj – wybuduj” – Zadanie Nr 7A

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym nr ...

Przetarg na roboty budowlane realizowane w formule “zaprojektuj – wybuduj” – Zadanie 12A, 18,19

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym nr ...

Zadanie Nr 17 pn.: „Modernizacja, polegająca na przebudowie istniejącej kanalizacji na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie” – do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na ...

Zadanie 4 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej w Kożuchowie – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów” – PRZETARG NR 2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na ...

Zadanie 4 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej w Kożuchowie – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na ...

Zadanie 3 – „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana/przebudowa/budowa sieci wodociągowej w ulicy Szprotawskiej”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na ...

Zadanie 7 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze nieskanalizowanych posesji zlokalizowanych przy ul. Żagańskiej z odprowadzeniem ścieków do ul. Żagańskiej w Kożuchowie”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na ...

Zadanie 5 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Podbrzezia Dolnego gm. Kożuchów”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na ...