Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Kożuchowie przy ul. Elektrycznej 9, zajmuje się:

– Ujmowaniem, uzdatnianiem i zbiorowym dostarczaniem wody,
– Zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
– Wydawaniem warunków przyłączeniowych do sieci wodno- kanalizacyjnej,
– Zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków,
– Przyłączeniem do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
– Odcinaniem dostaw wody lub zamykaniem przyłączy kanalizacyjnych,
– Usuwaniem awarii na sieciach,
– Prowadzeniem odczytów wodomierzy i rozliczeń zużycia wody,
– Wymianą wodomierzy i gospodarką wodomierzową,
– Wykonywaniem robót ogólnobudowlanych w zakresie budowy rurociągów przesyłowych i sieci,
– Usługi koparko-ładowarki.