Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą
w Kożuchowie przy ul. Elektryczna 9 zajmuje się:

 • ujmowaniem, uzdatnianiem i zbiorowym dostarczaniem wody,
 • zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
 • wydawaniem warunków przyłączeniowych do sieci wodno- kanalizacyjnej,
 • zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków,
 • przyłączeniem do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • odcinaniem dostaw wody lub zamykaniem przyłączy kanalizacyjnych,
 • usuwaniem awarii na sieciach,
 • prowadzeniem odczytów wodomierzy i rozliczeń zużycia wody,
 • wymianą wodomierzy i gospodarką wodomierzową,
 • wykonywaniem robót ogólnobudowlanych w zakresie budowy rurociągów przesyłowych i sieci,
 • usługi koparko-ładowarki.