Zakład Wodociągów i Kanalizacji zamieszcza wyniki kontroli:

– ujęć wód podziemnych,

– sieci wodociągowych,

– stacji uzdatniania wody,

– przepompowni wody znajdujących się na terenie miasta i gminy Kożuchów.

Częstotliwość badań prowadzona jest zgodnie z harmonogramem poboru próbek ustalonym

z Państwową Stacją Sanitarną Epidemiologiczną w Nowej Soli.