Zakład Wodociągów i Kanalizacji poniżej zamieszcza wyniki kontroli ujęć wód podziemnych, sieci wodociągowych, Stacji uzdatniania wody, przepompowni wody znajdujących się na terenie miasta i gminy Kożuchów. Częstotliwość badań prowadzona jest zgodnie z harmonogramem poboru próbek ustalonym z Państwową Stacją Sanitarną Epidemiologiczną w Nowej Soli.