Zakład Wodociągów i Kanalizacji zamieszcza wyniki kontroli z ujęć wód podziemnych, sieci wodociągowych,  stacji uzdatniania wody oraz przepompowni wody znajdujących się na terenie miasta i gminy Kożuchów.

Częstotliwość badań prowadzona jest zgodnie z harmonogramem poboru próbek ustalonym z Państwową Stacją Sanitarną Epidemiologiczną w Nowej Soli.