Sprawozdania z badań rok 2022 r., 2021r.  2020r.,  2019r.,  2018r.   na ujęciu Książ Śląski: