Sprawozdania z badań rok 2023 r., 2022 r., 2021r.  2020r. na ujęciu Książ Śląski: