Sprawozdania z badań rok 2020,  2019,  2018   na ujęciu Książ Śląski: