Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie- Zakład Wodociągów i Kanalizacji poniżej przedstawia wyniki badań wody dla poszczególnych ujęć wody:

Lp. Nazwa ujęcia Parametr

Twardości wody

mgCaCO3/dm3

Miejscowości podlegające pod ujęcia
1. Stacja uzdatniania wody Kożuchów Twardość wody = 220 mg/l CaCO3:

 • w stopniach niemieckich = 220/17,8=12,36
 • w stopniach angielskich = 220/14,3=15,38
 • w stopniach francuskich = 220/10 = 22
 • w milimolach = 220/100 = 2,2
 • w milivalach = 220/50 = 4,4
 • * aktualizacja z lipiec 2022 r.
Kożuchów, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Słocina
2. Stacja uzdatniania wody Lasocin Twardość wody = 360 mg/l CaCO3:

 • w stopniach niemieckich = 360/17,8=20,22
 • w stopniach angielskich = 360/14,3=25,17
 • w stopniach francuskich = 360/10 = 36
 • w milimolach = 360/100 = 3,6
 • w milivalach = 360/50 = 7,2

* aktualizacja z maj 2022 r.

Lasocin, Czciradz, Solniki, Sokołów, Bielice, Drwalewice, Dziadoszyce, Nieciecz
3. Stacja uzdatniania wody Stypułów Twardość wody = 220 mg/l CaCO3:

 • w stopniach niemieckich = 220/17,8=12,36
 • w stopniach angielskich = 220/14,3=15,38
 • w stopniach francuskich = 220/10 = 22
 • w milimolach = 220/100 = 2,2
 • w milivalach = 220/50 = 4,4
 • * aktualizacja z lipiec 2022 r.
Stypułów, Cisów
4. Stacja uzdatniania wody Mirocin Średni Twardość wody = 360 mg/l CaCO3:

 • w stopniach niemieckich = 360/17,8=20,22
 • w stopniach angielskich = 360/14,3=25,17
 • w stopniach francuskich = 360/10 = 36
 • w milimolach = 360/100 =3,6
 • w milivalach = 360/50 = 7,2

* aktualizacja z maj 2022 r.

Mirocin Średni, Mirocin Dolny, Mirocin Górny oraz Studzieniec
5. Stacja uzdatniania wody Książ Śląski Twardość wody = 210 mg/l CaCO3:

 • w stopniach niemieckich = 210/17,8=11,80
 • w stopniach angielskich = 210/14,3=14,68
 • w stopniach francuskich = 210/10 = 21
 • w milimolach = 210/100 = 2,1
 • w milivalach = 210/50 = 4,2

* aktualizacja z wrzesień 2022r.

Książ Śląski
6. Stacja uzdatniania wody w Radwanowie Twardość wody = 220 mg/l CaCO3:

 • w stopniach niemieckich = 220/17,8=12,36
 • w stopniach angielskich = 220/14,3=15,38
 • w stopniach francuskich = 220/10 = 22
 • w milimolach = 220/100 = 2,2
 • w milivalach = 220/50 = 4,4
 • * aktualizacja z lipiec 2022 r.
Radwanów, Broniszów

* wyniki badań 2016-2019

 

Sposób przeliczania jednostek twardości wody:

Oznaczenia twardości ogólnej

 • Stopień amerykański – mgCaCO3/l lub ppm
 • Stopień niemiecki – 0DH
 • Stopień angielski – 10 Clarka
 • Stopień francuski – TH
 • milimol – mmol
 • milival – mval

Wartości współczynników przeliczeniowych

Jednostka mmol/l mval/l 0niem. 0ang. 0franc. mg/l CaCO3
mmol/l 1 2 5,61 7,02 10 100
mval/l 0,5 1 2,8 3,5 5 50
0niem. 0,178 0,356 1 1,25 1,78 17,8
0ang. 0,143 0,286 0,8 1 1,43 14,3
0franc. 0,1 0,2 0,56 0,7 1 10
mg/l CaCO3 0,01 0,02 0,056 0,07 0,1 1

 

Skala twardości wody

Lp. Stopień twardości wody [mval/l] [mg CaCO3­] [st. niemieckie] [mmol/l]
1 Woda bardzo miękka < 2 < 100 < 5,6 < 1
2 Woda miękka 2-4 100-200 5,6 – 11,2 1-2
3 Woda średnio-twarda 4-7 200-350 11,2 – 19,6 2 – 3,5
4 Woda twarda 7-11 350-550 19,6 – 30,8 3,5 – 5,5
5 Woda bardzo twarda > 11 > 550 > 30,8 > 5,5