Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie- Zakład Wodociągów i Kanalizacji ponżizej przedstawia wyniki badań wody dla poszczególnych ujęć wody:

Lp. Nazwa ujęcia Parametr

Twardości wody

mgCaCO3/dm3

Miejscowości podlegające pod ujęcia
1. Stacja uzdatniania wody Kożuchów Twardość wody = 280 mg/l CaCO3:

 • w stopniach niemieckich = 280/17,8=15,73
 • w stopniach angielskich = 280/14,3=19,58
 • w stopniach francuskich = 280/10 = 28,0
 • w milimolach = 280/100 = 2,80
 • w milivalach = 280/50 = 5,60

* aktualizacja z lipiec 2019 r.

Kożuchów, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Słocina
2. Stacja uzdatniania wody Lasocin Twardość wody = 400 mg/l CaCO3:

 • w stopniach niemieckich = 400/17,8=22,47
 • w stopniach angielskich = 400/14,3=27,97
 • w stopniach francuskich = 400/10 = 40
 • w milimolach = 400/100 = 4
 • w milivalach = 400/50 = 8

* aktualizacja z lipiec 2019 r.

Lasocin, Czciradz, Solniki, Sokołów, Bielice, Drwalewice, Dziadoszyce, Nieciecz
3. Stacja uzdatniania wody Stypułów Twardość wody = 230 mg/l CaCO3:

 • w stopniach niemieckich = 230 /17,8=12,92
 • w stopniach angielskich = 230/14,3=16,08
 • w stopniach francuskich = 230/10 = 23
 • w milimolach = 230/100 = 2,3
 • w milivalach = 230/50 = 4,6

* aktualizacja z lipiec 2019 r.

Stypułów, Cisów
4. Stacja uzdatniania wody Mirocin Średni Twardość wody = 260 mg/l CaCO3:

 • w stopniach niemieckich = 260/17,8=14,61
 • w stopniach angielskich = 260/14,3=18,18
 • w stopniach francuskich = 260/10 = 26
 • w milimolach = 260/100 = 2,60
 • w milivalach = 260/50 = 5,2

* aktualizacja z kwiecień 2019 r.

Mirocin Średni, Mirocin Dolny, Mirocin Górny oraz Studzieniec
5. Stacja uzdatniania wody Książ Śląski Twardość wody = 160 mg/l CaCO3:

 • w stopniach niemieckich = 160/17,8=8,99
 • w stopniach angielskich = 160/14,3=11,19
 • w stopniach francuskich = 160/10 = 16
 • w milimolach = 160/100 = 1,6
 • w milivalach = 160/50 = 3,2

* aktualizacja z luty 2019r.

Książ Śląski
6. Stacja uzdatniania wody w Radwanowie Twardość wody = 260 mg/l CaCO3:

 • w stopniach niemieckich = 260/17,8=14,60
 • w stopniach angielskich = 260/14,3=18,18
 • w stopniach francuskich = 260/10 = 26
 • w milimolach = 260/100 = 2,6
 • w milivalach = 260/50 = 5,2
 • * aktualizacja z sierpień/wrzesień 2018r.
Radwanów, Broniszów

* wyniki badań 2016-2017

 

Sposób przeliczania jednostek twardości wody:

Oznaczenia twardości ogólnej

 • Stopień amerykański – mgCaCO3/l lub ppm
 • Stopień niemiecki – 0DH
 • Stopień angielski – 10 Clarka
 • Stopień francuski – TH
 • milimol – mmol
 • milival – mval

Wartości współczynników przeliczeniowych

Jednostka mmol/l mval/l 0niem. 0ang. 0franc. mg/l CaCO3
mmol/l 1 2 5,61 7,02 10 100
mval/l 0,5 1 2,8 3,5 5 50
0niem. 0,178 0,356 1 1,25 1,78 17,8
0ang. 0,143 0,286 0,8 1 1,43 14,3
0franc. 0,1 0,2 0,56 0,7 1 10
mg/l CaCO3 0,01 0,02 0,056 0,07 0,1 1

 

Skala twardości wody

Lp. Stopień twardości wody [mval/l] [mg CaCO3­] [st. niemieckie] [mmol/l]
1 Woda bardzo miękka < 2 < 100 < 5,6 < 1
2 Woda miękka 2-4 100-200 5,6 – 11,2 1-2
3 Woda średnio-twarda 4-7 200-350 11,2 – 19,6 2 – 3,5
4 Woda twarda 7-11 350-550 19,6 – 30,8 3,5 – 5,5
5 Woda bardzo twarda > 11 > 550 > 30,8 > 5,5