Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kożuchowie poniżej przedstawia wyniki badań wody dla poszczególnych ujęć wody: