Roboty budowlane – Zadanie 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Drzymały, Kolorowej, Okrzei, Pl. Kopernika, Pl. Zwycięstwa, Kraszewskiego w Kożuchowie”

Roboty budowlane – Zadanie 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w ulicach 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literacka, Głowackiego w Kożuchowie”

Zakończono roboty budowlane – Zadanie 8 – „Wodociąg SUW Kożuchów – Kolonia Moniuszki w Kożuchowie”

Zakończono roboty budowlane – Zadanie 12 – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Kolonii Górskiej w Kożuchowie”

 

Zakończono roboty budowlane – Zadanie 9 – “Wymiana/przebudowa istniejącej magistrali wody surowej – ujęcie w Podbrzeziu Dolnym – SUW Kożuchów”

 

 

Roboty budowlane – zadanie 13 – “Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – ul. Chabrowa i Kwiatowa
w Kożuchowie”:

 

Materiały promujące projekt pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów
– ETAP II”: