Zadanie 19 „Budowa lokalnego Punktu Tłocznego LPT wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów”

Roboty budowlane:

Zadanie 18 „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”

Roboty budowlane:

Zadanie 12A „Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym”

Roboty budowlane:

Zadanie 7A- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni przy ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Piaskowej, Krętej i Hożej w Kożuchowie”

Podzadanie 7A.1 „Modernizacja przepompowni przy ul. Kwiatowej i przebudowa kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa w Kożuchowie”

Roboty budowlane:

 

Podzadanie 7A.2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej”

Roboty budowlane:

Podzadanie 7A.3 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej”

Roboty budowlane:

Zadanie 17 – „Modernizacja/przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie byłej jednostki wojskowej”

Roboty budowlane:

 

Zadanie 7 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Żagańskiej w Kożuchowie”

Roboty budowlane:

Zadanie 5 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Podbrzezia Dolnego, gmina Kożuchów”

Roboty budowlane:

Zadanie 4 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów”

Roboty budowlane:

Zadanie 3 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szprotawskiej oraz wymiana/przebudowa/budowa sieci wodociągowej w ulicy Szprotawskiej w Kożuchowie”

Roboty budowlane:

Zadanie 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Drzymały, Kolorowej, Okrzei, Pl. Kopernika, Pl. Zwycięstwa, Kraszewskiego w Kożuchowie”

Roboty budowlane:

Roboty budowlane – Zadanie 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w ulicach 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literacka, Głowackiego w Kożuchowie”

 

Zadanie 8 – „Wodociąg SUW Kożuchów – Kolonia Moniuszki w Kożuchowie”

Roboty budowlane:

 

Zadanie 12 – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Kolonii Górskiej w Kożuchowie”

Roboty budowlane:

 

Zadanie 9 – „Wymiana/przebudowa istniejącej magistrali wody surowej – ujęcie w Podbrzeziu Dolnym – SUW Kożuchów”

Roboty budowlane:

 

 Zadanie 13 – „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – ul. Chabrowa i Kwiatowa
w Kożuchowie”

Roboty budowlane:

 

Materiały promujące projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów
– ETAP II”: