Roboty budowlane – Zadanie 7A- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni przy ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Piaskowej, Krętej i Hożej w Kożuchowie”

 

 

Roboty budowlane – Zadanie 17 – “Modernizacja/przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie byłej jednostki wojskowej”

 

Roboty budowlane – Zadanie 7 – “Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Żagańskiej w Kożuchowie”

Roboty budowlane – Zadanie 5 – “Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów”

Roboty budowlane – Zadanie 4 – “Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów”

Roboty budowlane – Zadanie 3 – “Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szprotawskiej oraz wymiana/przebudowa/budowa sieci wodociągowej w ulicy Szprotawskiej w Kożuchowie”

Roboty budowlane – Zadanie 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Drzymały, Kolorowej, Okrzei, Pl. Kopernika, Pl. Zwycięstwa, Kraszewskiego w Kożuchowie”

Roboty budowlane – Zadanie 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w ulicach 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literacka, Głowackiego w Kożuchowie”

Zakończono roboty budowlane – Zadanie 8 – „Wodociąg SUW Kożuchów – Kolonia Moniuszki w Kożuchowie”

Zakończono roboty budowlane – Zadanie 12 – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Kolonii Górskiej w Kożuchowie”

 

Zakończono roboty budowlane – Zadanie 9 – “Wymiana/przebudowa istniejącej magistrali wody surowej – ujęcie w Podbrzeziu Dolnym – SUW Kożuchów”

 

 

Roboty budowlane – zadanie 13 – “Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – ul. Chabrowa i Kwiatowa
w Kożuchowie”:

 

Materiały promujące projekt pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów
– ETAP II”: