Roboty budowlane – zadanie 13 – “Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – ul. Chabrowa i Kwiatowa
w Kożuchowie”:

 

Materiały promujące projekt pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów
– ETAP II”: