Przedmiotem projektu jest realizacja zadania polegającego na wprowadzeniu elektronicznego i zarazem zdalnego odczytu wodomierzy, stworzenie e-usług, które dzięki swej funkcjonalności usprawnią obsługę klientów, jak i zapewnią dostęp do informacji na temat m.in. zużycia mediów, płatności, zobowiązań dla klientów USKOM.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności pracy USKOM i stworzenie e-usług dla klientów poprzez budowę nowoczesnej platformy usług elektronicznych.

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

1. Poprawa jakości infrastruktury teleinformatycznej USKOM poprzez zakup sprzętu i oprogramowania.
2. Poprawa jakości obsługi klienta.
3. Zwiększenie ilości usług elektronicznych, umożliwiających dostęp do zasobów danych i informacji publiczne.

więcej o projekcie …