Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie obecnie obsługuje dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do których mieszkańcy poszczególnych gmin mogą bezpłatnie oddawać selektywne odpady komunalne.
Poniżej przedstawiono rodzaje odpadów, które można oddawać w ramach funkcjonowania PSZOK oraz opisano warunki jakie należy spełnić, by móc je zdać.

NASZE PSZOKI:
1. Gmina Bytom Odrzański, Tarnów Bycki (przy Oczyszczalni Ścieków).
2. Gmina Kożuchów, Kożuchów, ul. Inwestycyjna 1 (przy Oczyszczalni Ścieków).
3. Gmina Nowe Miasteczko (przy Oczyszczalni Ścieków).