PRASA LOKALNA               

Materiał promocyjny Gazeta regionalna 14.11.2015 r.


Materiał promocyjny Tygodnik Krąg 04.11.2014 r. Gazeta regionalna 08.11.2014 r.


Miliony w wodę i ścieki

Artykuł w Tygodniku Krąg z dnia 05.07.2014 r.

Miliony w wodę i ścieki 18,5 mln zł zainwestuje USKOM w wodę, ścieki i nową kanalizację. Na wykonanie wszystkich prac spółka ma czas do końca roku 2015 r.
Ponad rok USKOM przygotowywał się do złożenia projektu w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko: „Zapewnienie prawidłowo uzdatnionej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów”. Spółka otrzymała dofinansowanie i 28 lipca w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odbyło się podpisanie umowy  dotyczącej centralnego dofinansowania projektu. Wartość projektu przekracza 18 mln zł, w tym dofinansowanie wynosi ponad 8,5 mln zł. Prace muszą zostać wykonane i rozliczone do końca przyszłego roku. Spółkę czeka więc pracowite półtora roku w trakcie którego inwestycje będą odbywać się na wielu frontach. Generalne zmiany zajdą w stacji uzdatniania wody przy ul. Elektrycznej. Wyremontowane zostaną wszystkie pomieszczenia stacji i zmodernizowany sprzęt. Powstanie nowa studnia. To w ramach tego projektu trwa już remont wieży ciśnień. Kolejnym miejscem, w którym zajdą zmiany, jest oczyszczalnia ścieków. Marcin Szczęsny, prezes USKOM zapowiada, że w oczyszczalni zostanie przeprowadzony remont i wstawione nowe, profesjonalne urządzenia. W ramach projektu przebudowana też będzie przepompownia przy ul. Zygmuntowskiej. Kolejnym dużym zadaniem będzie budowa sieci kanalizacyjnej wraz z rurociągiem tłocznym w Czciradzu. Po zakończeniu prac miejscowość zostanie podłączona do kożuchowskiej oczyszczalni ścieków.
– Powołaliśmy jednostkę realizującą projekt. Zatrudniliśmy do tego celu fachowców, zapewniliśmy im miejsce do pracy i sprzęt. Przygotowujemy się teraz do wdrożenia procedury przetargowej – informuje M. Szczęsny. Prezes USKOM podkreśla, że to największa, zakrojona na taką skalę inwestycja w kożuchowską infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. M. Szczęsny zaznacza, że wykonawcy tak mają przeprowadzać remonty, żeby mieszkańcy tego nie odczuli.   


Artykuł w Tygodniku Krąg z dnia 08.07.2014 r.


  „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

Programu Infrastruktura i Środowisko”