PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH „USKOM” SP. Z O.O. Ul. ELEKTRYCZNA 9, 67-120 KOŻUCHÓW

NIP: 925-00-03-346 REGON 970397667 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE VIII WYDZIAŁ KRS 0000096178

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 37 670 900,00 ZŁ

Spółka “USKOM” działa na rynku usług komunalnych od 1995 roku. Główne obszary funkcjonowania to działalność wodociągowo kanalizacyjna w zakresie dystrybucji wody i oczyszczania ścieków, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zarząd nieruchomościami oraz administracja cmentarzy komunalnych i usługi pogrzebowe.

Od ponad roku Spółka przechodzi istotne zmiany, które doprowadziły m.in. do zmiany struktury organizacyjnej, która weszła w życie z dniem 01 lipca 2013 roku. W ramach Spółki „USKOM” przekształcono z istniejących wydziałów bądź utworzono: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zakład Usług Pogrzebowych, Administrację Cmentarzy Komunalnych oraz Zakład Remontowy „USKOM”.

Spółka z dniem 01 lipca 2013 roku przejęła obowiązki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych z terenu miast i gmin: Kożuchów, Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko. Do 31 czerwca 2013 prowadziła tą działalność tylko w obszarze ok. 55% miasta i gminy Kożuchów. Tak więc zwiększyła ilość obsługiwanych osób 3,5 krotnie.

Dodatkowo również z dniem 01 lipca Spółka przejęła w administrację wszystkie cmentarze komunalne znajdujące się na terenie gminy Kożuchów.