Podsumowanie realizacji inwestycji pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Kożuchów – Etap II”

 

Już 24 września br. startujemy z konferencją podsumowującą Projekt pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Kożuchów – Etap II”

 

Nic nie trwa wiecznie, tak samo realizowana przez nas inwestycja pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów- ETAP II”  dobiega końca

Jak to olbrzymie jest to przedsięwzięcie?. Ocenia Sławomir Trojanowski – Prezes Zarządu firmy ,,Uskom” Sp. z o.o.

 

Zaproszenia na Konferencję podsumowującą Projekt zostały rozesłane

Z uwagi na to, że realizacja Inwestycji pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – Etap II” dobiega końca, nadszedł czas na podsumowanie dotychczasowych działań i osiągnięć które zostały zrealizowane, w celu ochrony zdrowia ludzkiego, poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.
Konferencja kończąca trzyletni projekt odbędzie się w formule stacjonarnej, w dniu 24 września 2021 r. o godzinie 13:00 w siedzibie ,,Żabi Dwór” w Radwanowie.
Z uwagi na to, iż konferencja organizowana jest w obiekcie zamkniętym przy zachowaniu reżimu sanitarnego, ilość miejsc jest ograniczona. W związku z powyższym udział w wydarzeniu jest możliwy za okazaniem zaproszenia.
O tym jak to możliwe, że tak ogromne -34 milionowe przedsięwzięcie udało się zrealizować, dowiecie się bezpośrednio od osoby, która na co dzień czuwa nad prawidłowością i bezpieczeństwem prowadzonych prac, czyli od Pana Zbigniewa Liberka – Inspektora Nadzoru.

O udziale magistratu w realizowanej przez Nas wielomilionowej inwestycji, a także o korzyściach płynących nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również  dla wszystkich mieszkańców.  O tym dowiecie się z poniższego reportażu. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wypowiedzi Pana Ireneusza Drzewieckiego Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pani Barbary Brzezińskiej Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej oraz Pana Grzegorza Wajmana Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlano – Usługowe ,,Szpakowski” z siedzibą w Sulechowie., zrealizował sześć zadań (siódme zadanie jest w trakcie realizacji) w ramach prowadzonej przez Spółkę Inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”.

Inwestycja poprawiająca komfort życia naszych mieszkańców, ale także istotna dla ochrony środowiska naturalnego.  O tych istotnych, kluczowych celach i aspektach naszej inwestycji dowiecie się z wypowiedzi Pan Piotra Maciąga kierownika Wydziału Funduszy i Inwestycji.

Z wypowiedzi Pana Krzysztofa Antkowiaka Kierownika Budowy, który firmę Eko Ryszard Rogowski z Zielonej Góry, która jest Wykonawca Zadania nr 3 i Nr 4 dowiecie się o niespodziankach napotkanych w trakcie realizacji największej 34 MLN inwestycji wodno-ściekowej Gminy Kożuchów.

O udanej i efektywnej pracy współpracy w ramach realizowanego projektu wypowiedział się Pan Zdzisław Strojny właściciel firmy Kanwod Wykonawca Zadania nr 1  i Nr 2 naszego projektu.

Rozpoczęły się prace związane z realizacją największej inwestycji wodno-kanalizacyjnej w historii Gminy Kożuchów!

Całkowita wartość Projektu: 39 509 013,57 zł.
Wysokość dofinansowania dla Projektu: 35 340 416,49 zł.