Rozpoczęły się prace związane z realizacją największej inwestycji wodno-kanalizacyjnej w historii Gminy Kożuchów!

Całkowita wartość Projektu: 34 462 288,07 zł.
Wysokość dofinansowania dla Projektu: 17 861 551,74 zł.