Wykaz telefonów
w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „USKOM”  Sp. z o.o. w Kożuchowie 


Centrala 
68 355 22 08 68 355 20 61 68 355 20 62 68 355 20 63
68 413 90 17 68 413 90 18
  Zakład Usług Komunalnych
Dział Usług Pogrzebowych i Cmentarnych
wewnętrzny 32
Dział utrzymania czystości i zieleni
wewnętrzny 32
Dział rozliczeń, obsługi klienta i wywozu odpadów stałych  wewnętrzny 25
Składowisko Odpadów Komunalnych  wewnętrzny 25
Przytulisko dla psów wewnętrzny 25
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Dział techniczny wewnętrzny 27 
Dział Oczyszczania Ścieków  wewnętrzny 23
Dział rozliczeń i obsługi klienta wewnętrzny 23
Jednostka Realizująca Projekt JRP
Dział inwestycji wewnętrzny 28
Pion Głównego Księgowego
 Kadry i Płace  wewnętrzny 33
 Dział Księgowości  wewnętrzny 24
 Dział Windykacji  wewnętrzny 22
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 Dział rozliczeń i obsługi klienta WM  wewnętrzny 31
 Dział techniczny  wewnętrzny 36
Dział rozliczeń i obsługi klienta zasobów gminnych
wewnętrzny 42
Stanowisko ds. organizacyjnych
 Sekretariat  wewnętrzny 21