Przewodniczący – Pełnomocnik ds. realizacji projektu, MAO

Sławomir Trojanowski

s.trojanowski@uskom.eu

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

Piotr Maciąg

kierownikjrp@uskom.eu

Specjalista ds. technicznych

Magdalena Kowalska

m.kowalska@uskom.eu

 Specjalista ds. technicznych

Łukasz Wykocki

l.wykocki@uskom.eu

 Specjalista ds. zamówień publicznych

Mikołaj Budziński

specjalistapzp@uskom.eu

Specjalista ds. reklamy, promocji i archiwizacji dokumentacji w JRP

Piotr Malczyk

p.malczyk@uskom.eu

Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości

Magdalena Graczyk

m.graczyk@uskom.eu


“Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

Programu Infrastruktura i Środowisko”

Adres:
ul. Elektryczna 9
67 – 120 Kożuchów

Telefony:
68 355 22 08 wew. 25
+48 533 31 88 39 wew. 25
+48 533 31 88 42 wew. 25

Fax:
+ 48 68 355 22 08 wew. 20

E-mail:
zuk@uskom.eu

Adres:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie
ul. Elektryczna 9
67 – 120 Kożuchów
e-mail: wspolnoty@uskom.eu

Telefony:

Dział techniczny:
68 355 22 08 wew. 31
+48 533 31 88 39 wew. 31
+48 533 31 88 42 wew. 31

Dział rozliczeń i obsługi klienta:
68 355 22 08 wew. 31
+48 533 31 88 39 wew. 31
+48 533 31 88 42 wew. 31

 ZGŁOSZENIE AWARII

Telefony całodobowej obsługi:

502 489 045
797 325 500
506 284 654
68 355 22 08

Pozostałe telefony do Zakładu:

68 355 22 08         wew. 32
+48 533 31 88 39   wew. 32
+48 533 31 88 42   wew. 32

 

 Wykaz telefonów
w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych “USKOM”  Sp. z o.o. w Kożuchowie 


Centrala 
68 355 22 08 68 355 20 61 68 355 20 62 68 355 20 63
68 413 90 17 68 413 90 18
  Zakład Usług Komunalnych
Dział Usług Pogrzebowych i Cmentarnych
wewnętrzny 32
Dział utrzymania czystości i zieleni
wewnętrzny 32
Dział rozliczeń, obsługi klienta i wywozu odpadów stałych  wewnętrzny 25
Składowisko Odpadów Komunalnych  wewnętrzny 25
Przytulisko dla psów wewnętrzny 25
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Dział techniczny wewnętrzny 27 
Dział Oczyszczania Ścieków  wewnętrzny 23
Dział rozliczeń i obsługi klienta wewnętrzny 23
Jednostka Realizująca Projekt JRP
Dział inwestycji wewnętrzny 28
Pion Głównego Księgowego
 Kadry i Płace  wewnętrzny 33
 Dział Księgowości  wewnętrzny 24
 Dział Windykacji  wewnętrzny 22
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 Dział rozliczeń i obsługi klienta WM  wewnętrzny 31
 Dział techniczny  wewnętrzny 36
Dział rozliczeń i obsługi klienta zasobów gminnych
wewnętrzny 42
Stanowisko ds. organizacyjnych
 Sekretariat  wewnętrzny 21