Wykaz telefonów w
Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych “Uskom”  Sp. z o.o. w Kożuchowie 
Centrala  
68 355 22 08 68 355 20 61 68 355 20 62 68 355 20 63
  Zakład Usług Miejskich 
 Dział Usług Pogrzebowych i Cmentarnych  wewnętrzny 32
 Dział utrzymania czystości i zieleni    wewnętrzny 32  
   Zakład Usług Komunalnych
Dział rozliczeń, obsługi klienta i wywozu odpadów wewnętrzny 25
Składowisko Odpadów Komunalnych wewnętrzny 25
Przytulisko dla psów wewnętrzny 25

   Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Dział techniczny wewnętrzny 27
Dział Oczyszczania Ścieków wewnętrzny 23
Dział rozliczeń i obsługi klienta wewnętrzny 23
Dział inwestycji wewnętrzny 28
Pion Głównego Księgowego
 Kadry i Płace wewnętrzny 33
 Dział Księgowości wewnętrzny 24
 Dział Windykacji wewnętrzny 22
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 Dział rozliczeń i obsługi klienta wewnętrzny 31
 Dział techniczny wewnętrzny 36
Stanowisko ds. organizacyjnych
 Sekretariat wewnętrzny 21
 FAX wewnętrzny 20