W poniższych zakładkach znajdują się formularze i wnioski dotyczące przedmiotowych zagadnień z zakresu działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych klientów wprowadziliśmy edytowalne formularze PDF. Od teraz mogą Państwo wprowadzać dane we wnioskach bezpośrednio na swoim komputerze, korzystając z bezpłatnego programu – Adobe Reader (wnioski zachowują także tradycyjną funkcjonalność, można je drukować i uzupełniać ręcznie).

Mamy nadzieję, że to rozwiązanie pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i zwiększyć zadowolenie z naszych usług

WNIOSKI/DRUKI:

1. Wniosek o odbiór przyłącza
2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia dla budynku jednorodzinnego
3. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia dla budynku wielorodzinnego
4. Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienia wodomierza
5. Wniosek o zwrot wpłaty, nadpłaty
6. Wniosek o zmianę opomiarowania wody
7. Wniosek o umożliwienie korzystania z hydrantu
8. Wniosek ekspertyza wodomierza
9. Wniosek o sprawdzenie planu sytuacyjnego
10. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej
11. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

 

UMOWY:

1. Wniosek-zawarcie umowy o dostarczanie wody ilub odprowadzania ścieków
2. Wniosek o rozwiązanie umowy i_lub odprowadzanie ścieków

Rozwiązanie_umowy-wzór

 3. Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych
4. Wypowiedzenie umowy o wywóz nieczystości płynnych z przydomowej oczyszczalni ścieków/zbiornika bezodpływowego/odstojnika przelewowego 

 

ZGŁOSZENIA/ZLECENIA: 

1. Zgłoszenie rozpoczęcia robót
2. Zlecenie wykonania usługi
3. Zlecenie usunięcia awarii
4. Zlecenie odbioru przyłącza
5. Zlecenie plombowanie wodomierza dodatkowego

 

AKTY PRAWNE: 

1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

POZOSTAŁE: 

1. Zmiana adresu
2. Druk reklamacji
3. Wzór oświadczenia