Aby zapewnić przejrzystość, jawność i etyczność realizacji projektów
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
powstał mechanizm, który umożliwi sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć
w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu.

Jakiekolwiek nieprawidłowości lub nadużycia można zgłaszać poprzez adres e-mail:
naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci