W razie problemów z odczytaniem wodomierza opis znajduję  się  w zakładce  Jak odczytać wodomierz

Formularz zgłoszenia odczytu

    Stan licznika na dzień (dd-mm-rrrr)*

    Potwierdzam zgodność swoich danych

    Pola oznaczone * muszą być wypełnione