Przewodniczący – Pełnomocnik ds. realizacji projektu, MAO

Sławomir Trojanowski

s.trojanowski@uskom.eu

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

Piotr Maciąg

kierownikjrp@uskom.eu

Specjalista ds. technicznych

Magdalena Kowalska

m.kowalska@uskom.eu

 Specjalista ds. technicznych

Łukasz Wykocki

l.wykocki@uskom.eu

 Specjalista ds. zamówień publicznych

Mikołaj Budziński

specjalistapzp@uskom.eu

Specjalista ds. reklamy, promocji i archiwizacji dokumentacji w JRP

Piotr Malczyk

p.malczyk@uskom.eu

Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości

Magdalena Graczyk

m.graczyk@uskom.eu


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

Programu Infrastruktura i Środowisko”