Strefa ta jest dostępna wyłącznie dla klientów Przedsiębiorstwa Komunalnego i zawiera:

  • Formularz zgłoszenia odczytu;
  • Podgląd i wydruk poszczególnych faktur;
  • Dane adresowe klienta oraz wszystkich obiektów
  • Aktualne dane o stanie należności;
  • Informacje o sposobie rozliczeń
  • Normę ryczałtową
  • Harmonogram wywozu odpadów
  • System wspomagający proces uregulowania faktury – możliwe jest wygenerowanie oraz wydruk przekazu lub przygotowanie danych niezbędnych do przelewu elektronicznego, które następnie należy wprowadzić w odpowiednie pola formularza przelewu na stronie banku;
  • Formularz zgłoszeń eksploatacyjnych.