Podaj stan podlicznika za miesiąc rozliczeniowy do ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego!!!

Dla przykładu: odczyt stanu podlicznika za miesiąc sierpień należy podać dnia 30 września

Dane dotyczące stanu podlicznika można przekazać nam:

Telefonicznie: 68 355 2208 w. 23 poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Osobiście: Biuro Obsługi Klienta, ul.Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów poniedziałek –  piątek 7:00 – 15:00.

Pocztą Elektroniczną: sekretariat@uskom.eu .Uwaga! Prosimy o podanie adresu posesji oraz nazwiska, można także przesłać zdjęcie stanu podlicznika, warto pozostawić również numer telefonu, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta – należy zalogować się, w menu wybrać E-Zgłoszenia, następnie wyślij e-zgłoszenie, następnie należy wybrać Rodzaj zgłoszenia – odczyt podlicznika . Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknąć „wyślij”

Poprzez stronę internetową: www.uskom.eu – należy wybrać zakładkę DLA KLIENTA, następnie ZGŁOŚ ODCZYT WODOMIERZA. Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknąć „WYŚLIJ ODCZYT”

UWAGA!!! PODANY STAN PODLICZNIKA PO POWYŻEJ WSKAZANYM TERMINIE ZOSTANIE UWZGLĘDNIONY PRZY NASTĘPNYM ROZLICZENIU.