Klienci posiadający umowę w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków mają możliwość zmniejszenia ilości ścieków odprowadzanych z posesji o ilość wody bezpowrotnie zużytej, pod warunkiem, że wielkość jej zużycia jest opomiarowana dodatkowym wodomierzem.

Zgodnie z pkt. 2 regulaminu określającego zasady montażu wodomierzy dodatkowych i rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej na obszarze świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie z dnia 1 października 2023 roku koszt zakupu, montażu utrzymania, legalizacji i przekazywania odczytów wodomierzy ponosi w całości Klient. 

W związku z powyższym, w celu rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej, Klient zobowiązany jest do podawania odczytu wodomierza dodatkowego każdego ostatniego dnia miesiąca. 

Dla przykładu: odczyt stanu podlicznika za miesiąc sierpień należy podać dnia 31 sierpnia.

Dane dotyczące stanu podlicznika można przekazać nam:

Telefonicznie: 68 355 22 08 w. 23 poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Osobiście: Biuro Obsługi Klienta, ul.Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów poniedziałek –  piątek 7:00 – 15:00.

Pocztą Elektroniczną: sekretariat@uskom.eu .Uwaga! Prosimy o podanie adresu posesji oraz nazwiska, można także przesłać zdjęcie stanu podlicznika, warto pozostawić również numer telefonu, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta – należy zalogować się, w menu wybrać E-Zgłoszenia, następnie wyślij e-zgłoszenie, następnie należy wybrać Rodzaj zgłoszenia – odczyt podlicznika . Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknąć „wyślij”

Poprzez stronę internetową: www.uskom.eu – należy wybrać zakładkę DLA KLIENTA, następnie ZGŁOŚ ODCZYT WODOMIERZA. Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknąć „WYŚLIJ ODCZYT”

UWAGA!!! PODANY STAN PODLICZNIKA PO POWYŻEJ WSKAZANYM TERMINIE ZOSTANIE UWZGLĘDNIONY PRZY NASTĘPNYM ROZLICZENIU.