Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie informuje, że stawki opłat za przyjęcie odpadów na Składowisko odpadów komunalnych w Stypułowie ustalane będą indywidualnie z zainteresowanymi posiadaczami odpadów.

Jednocześnie Spółka informuje, że udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów wynosi 10,00 zł netto/1Mg.