Badania wody w 2020, 2019r.,  2018r,
Sprawozdania z badań rok 2020,  2019r., 2018r. na ujęciu Stypułów