Badania wody w  2021, 2020, 2019r.,  2018r,
Sprawozdania z badań rok 2021 r., 2020r.,  2019r., 2018r. na ujęciu Stypułów