Badania wody w  2021 r., 2020 r., 2019 r.,  2018 r.,
Sprawozdania z badań rok 2021 r.,  2020 r., 2019 r., 2018 r.,  na ujęciu Mirocin Średni: