Badania wody w 2020 r., 2019 r.,  2018 r.,
Sprawozdania z badań rok 2020, 2019, 2018 r.  na ujęciu Mirocin Średni: