Jeżeli zakupili Państwo lub sprzedali nieruchomość, dla której Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Spółka z o.o., świadczy usługi w zakresie dostaw wody i/lub odbioru ścieków, wówczas należy przepisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na nowego właściciela nieruchomości.

W TYM CELU NALEŻY:

W przypadku sprzedaży nieruchomości:

OSOBY FIZYCZNE, OSOBY PRAWNE, PODMIOTY GOSPODARCZE:

Należy złożyć wypełniony wniosek o wypowiedzenie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.

Do pobrania: Wniosek o wypowiedzenie umowy na dostawę wody i /lub odprowadzenie ścieków

W przypadku zakupu nieruchomości: 

OSOBY FIZYCZNE :

Należy złożyć wypełniony wniosek o zawarcie umowy, wraz z :

  • tytułem prawnym nabycia nieruchomości
  • protokółem zdawczo-odbiorczym wodomierza

Do pobrania: Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

 ⇒ OSOBY PRAWNE, PODMIOTY GOSPODARCZE:

Należy złożyć wypełniony wniosek o zawarcie umowy, wraz z :

  •  aktem własności lub umowa kupna-sprzedaży lub umowa najmu
  •  wypisem z KRS-u lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
  •  numerem NIP
  •  numerem REGON
  •  protokółem zdawczo-odbiorczym wodomierza

 Do pobrania: Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzenie ścieków

 UWAGA!

W przypadku gdy następuje zmiana właściciela i nie dokonano wypowiedzenia umowy przez zbywającego nieruchomość oraz nie zgłosił się do zawarcia umowy nowy nabywca, w dalszym ciągu obowiązuje umowa zawarta ze zbywającym nieruchomość.

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

(Biuro Obsługo Klienta BOK) – 68 355 22 08 w. 23 lub 501 512 163.

Godziny pracy BOK: poniedziałek-piątek: 7.00-15.00