Administracja Cmentarzami

„ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI TAK SZYBKO ODCHODZĄ „

ks. JAN TWARDOWSKI

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie zarządza Cmentarzem Komunalnym w Kożuchowie od czasu jego powstania tj. od 1968 roku. Ostatnia umowa zawarta z Gminą obowiązuje od 1 stycznia 1996 r., natomiast umowa o prowadzenie cmentarza komunalnego w Stypułowie obowiązuje od 21 marca 2005 roku.

         Na mocy umowy zawartej z gminą Kożuchów, Spółka rozszerzyła horyzonty swojej działalności i z dniem 01 lipca 2013 roku objęła zarządem pozostałe cmentarze komunalne znajdujące się na terenie gminy. Wprowadzono również nadzór nad wykonywaniem prac przez podmioty świadczące usługi na terenie cmentarzy, w celu zapobieżenia ewentualnym błędom i uchybieniom w trakcie ich wykonywania.

Administracją objęte są:

 • Cmentarz Komunalny w Kożuchowie przy ul. Zielonej,
 • Cmentarz Komunalny w Kożuchowie przy ul. Kolorowej,
 • Cmentarz Komunalny w Stypułowie,
 • Cmentarz Komunalny w Broniszowie,
 • Cmentarz Komunalny w Mirocinie Górnym,
 • Cmentarz Komunalny w Mirocinie Dolnym,
 • Cmentarz Komunalny w Studzieńcu,
 • Cmentarz Komunalny w Książu Śląskim.

ADMINISTRACJA CMENTARZY

Jako zarządca Cmentarzy Komunalnych w pełni nimi administrujemy:

 • prowadzimy szczegółową ewidencję osób zmarłych, pochowanych na tutejszych cmentarzach,
 • administrujemy miejscami grzebalnymi,
 • prowadzimy ewidencję miejsc pochówku,
 • utrzymujemy obiekty cmentarne (kaplica),
 • utrzymujemy czystości i porządku cmentarzy.

Zdając sobie sprawę z tego, z jak wielką odpowiedzialnością wiąże się administrowanie cmentarzami, dokładamy wszelkich starań, by cmentarze znajdujące się pod naszym zarządem były godnym miejscem spoczynku naszych bliskich.

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH

W tych trudnych dla Państwa chwilach staramy się stanowić oparcie i służyć pomocą w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z organizacją pogrzebu. Rodzina zlecająca nam usługę jest traktowana przez nas z należytym szacunkiem, współczuciem i pełnym zrozumieniem.

Świadczymy kompleksowo pełny zakres usług pogrzebowych. Obsługujemy ceremonie pogrzebowe dla zmarłych z różnych wyznań religijnych oraz dla osób niewierzących. W imieniu rodziny załatwiamy wszelkie formalności związane z pogrzebem.