Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czciradzu   

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

Programu Infrastruktura i Środowisko”