Umowa o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Aglomeracji Kożuchów podpisana !

W dniu dzisiejszym, tj. 30.05.2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa ...
Czytaj Dalej

Podpisano umowę na działania promujące projekt pn. :”Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – Etap II”

Dnia 23.07.2018 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” została podpisana umowa na przygotowanie i przeprowadzenie działań promujących projekt pn ...
Czytaj Dalej

Pierwsze umowy na roboty budowlane podpisane!

23 lipca 2018 roku w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „USKOM” w Kożuchowie podpisano pierwsze umowy na roboty budowlane w ramach projektu ...
Czytaj Dalej

Podpisano kolejną umowę w ramach inwestycji “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – etap II”

Dnia 24.08.2018 r. została podpisana kolejna umowa w ramach inwestycji "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów - etap II" dotycząca ...
Czytaj Dalej

Wykonawca dla Zadania 12 wybrany!

W wyniku postępowania przetargowego z dnia 17.08.2018 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. wyłoniło Wykonawcę, który zrealizuje następne ...
Czytaj Dalej

Największa inwestycja wod-kan w historii Gminy Kożuchów rozpoczęta!

Rozpoczęły się prace związane z realizacją największej inwestycji wodno-kanalizacyjnej w historii Gminy Kożuchów! Przypomnijmy, że prace toczą się w ramach ...
Czytaj Dalej

Kolejne zadania w ramach projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” mają swojego wykonawcę!

Kolejne zadania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - ...
Czytaj Dalej