Mieszkańcu, podłącz się do kanalizacji sanitarnej!
W związku z zakończeniem kolejnych zadań polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Kożuchów – etap II” informujemy Mieszkańców ul. Hożej, Krętej i Piaskowej oraz ul. Dworcowej w Kożuchowie, że nastąpiła techniczna możliwość i jednocześnie obowiązek (zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1469,1852)) włączenia swojej nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.
Z myślą o Was przygotowaliśmy poniższą grafikę, w której zawarte są procedury postępowania, dzięki którym w 5 krokach sprawnie przejdziecie przez meandry administracyjne związane z procesem przyłączeniowym.
Jednocześnie wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom informujemy, że Spółka oferuje Państwu swoje usługi w zakresie realizacji prac, polegających na wykonaniu robót budowlanych i przyłączenia Państwa nieruchomości do nowo wybudowanej sieci.
W tym celu niezbędne jest przesłanie zlecenia na bezpłatne sporządzenie oferty cenowej na wykonanie stosownych prac.
W razie pojawienia się pytań i konieczności uzyskania dodatkowych informacji pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 68 355 22 08 wew. 27.