Przegląd stanu zaawansowania prac w terenie

Jesteście ciekawi co dzieje się w upalny wtorek w kilku lokalizacjach naszego miasta?

Poniżej prezentujemy Wam kilka kadrów z trwających prac.

Obecnie na odcinku ul. Nowosolnej Wykonawca kontraktu przystąpił do prac odtworzeniowych nawierzchni po zakończonych pracach kanalizacyjnych w ramach Zadania 4. Zakres prac drogowych polega na doporowadzeniu nawierzchni pasa drogowego do stanu pierwotnego, czyli sprzed realizacji inwestycji.

Koparki możecie również spotkać na Pl. Zwycięstwa, tam w ramach  Zadania nr 1 prowadzone są prace polegające na  budowie kanalizacji sanitarnej i wymianie/przebudowie sieci wodociągowej w ulicach: 1 Maja, Chopina, Pl. Ewangelicki, Literackiej, Głowackiego w Kożuchowie.

Utrudnienia w ruchu są możliwe w pasie drogi wojewódzkiej nr 297 na wysokości  ul. Szprotawskiej. W tym miejscu zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej.  Na ten moment prace postępują zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.