Pogoda wciąż sprzyja robotom budowlanym!

Tej zimy pogoda sprzyja budowie nowych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych.

W wyjątkowo szybkim tempie firma PIBU SZPAKOWSKI z Sulechowa realizuje Zadanie Nr 5, co przyczyni się do wzrostu poziomu skanalizowania i zwodociągowania danego obszaru inwestycji.     W efekcie zrealizowanie ww. prac, wpłynie na poprawę standardu i jakości życia mieszkańców (np. likwidacja szamb).