Dziś na ul. 1 Maja rozpoczęły się roboty budowlane

Prace będą prowadzone w ul. 1 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do ul. Rynek w Kożuchowie.

Roboty obejmować będą budowę nowej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Droga na ww. odcinku uzyska nową nawierzchnię z kostki brukowej.