Podpisano Umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie kosztów Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”
jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz budżetu Unii Europejskiej.
09 stycznia 2019 r. podpisano Umowę na dofinansowanie wyżej wymienionego Projektu przez NFOŚiGW. W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie odbyło się spotkanie w celu zawarcia wspomnianej Umowy, na którym gościli m. in.  Burmistrz Kożuchowa – Paweł Jagasek oraz Prezes PUK „USKOM” – Sławomir Trojanowski.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o. o. pozyska z Narodowego Funduszu
8 914 539,00 zł na realizację inwestycji wchodzących w skład
„Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej (…)”