Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej nabrało tempa!

Rozstrzyganie przetargów i podpisywanie umów na realizację zadań wchodzących w skład Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” dobiega końca. Właśnie dziś tj. 11.01.2019 r. zostały podpisane dokumenty na zadania nr 5 i nr 7.

W obu postępowaniach zwyciężyły oferty Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlano-Usługowego „SZPAKOWSKI” z ceną:
3 850 000,00 zł netto – za zadanie nr 5 oraz 800 000,00 zł netto za zadanie nr 7.

Zadanie nr 5 obejmuje swoim zakresem teren Podbrzezia Dolnego – m.in. ulice takie jak: Asnyka, Tuwima czy Kolonię Zielonogórską. W ramach inwestycji planuje się budowę zarówno sieci kanalizacji sanitarnej jak i sieci wodociągowej.

Zadanie nr 7 pozwoli włączyć nieskanalizowane obszary domów jednorodzinnych przy ul. Żagańskiej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zadania będą realizowane w formie „zaprojektuj – wybuduj”. Prace projektowe potrwają do 30.08.2019 r., natomiast sama budowa zgodnie z planem powinna ulec zakończeniu do 30.06.2020 r.

W styczniu zostaną ogłoszone dwa ostatnie przetargi na zadanie nr 3 i nr 4. To oznacza, że tytułowe „Uporządkowanie gospodarki […]” nabrało tempa! Po rozstrzygnięciu końcowego postępowania przetargowego pozostanie już tylko (albo aż) tworzenie dokumentacji projektowych oraz to, na co najbardziej wszyscy czekamy – budowa nowych oraz przebudowa/wymiana istniejących sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych.

Czeka nas zatem ciężka, dwuletnia praca nad poprawą jakości świadczonych przez Spółkę usług, jednak wierzymy w to, że efekty przyniosą naprawdę duże korzyści przede wszystkim dla mieszkańców aglomeracji Kożuchów.