Kolejne zadania w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” mają swojego wykonawcę!

Kolejne zadania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 mają swojego Wykonawcę! Została nim firma „KANWOD” Sp. z o.o. Sp. k. z Zielonej Góry. Wymieniona spółka zajmie się realizacją zadań nr 1 i nr 2 za kwotę:
– zadanie nr 1 – 5 928 600,00 zł brutto oraz
– zadanie nr 2 – 2 127 900,00 zł brutto.

Zadanie nr 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w ulicach 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literacka, Głowackiego w Kożuchowie” zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 1 Maja (odcinek od ul. Rynek do skrzyżowania ulicy 1 Maja z ulicą Chopina oraz odcinek od skrzyżowania ulicy Żagańskiej/1 Maja z ulicą Kwiatową do skrzyżowania ulicy 1 Maja z ulicą Chopina) oraz w ulicy Chopina, Plac Ewangelicki, Literackiej, Głowackiego z uwzględnieniem budowy kanalizacji sanitarnej w przyległych ulicach nieskanalizowanych. Ścieki będą odprowadzane poprzez ulicę Spacerową do ulicy Zielonogórskiej rurociągiem tłocznym.
W trakcie realizacji zadania nr 1 zostanie także wymieniona/przebudowana sieć wodociągowa w ulicy 1 Maja (odcinek od ul. Rynek do skrzyżowania ulicy 1 Maja z ulicą Chopina oraz odcinek od skrzyżowania ulicy Żagańskiej/1Maja z ulicą Kwiatową do skrzyżowania ulicy 1 Maja z ulicą Chopina) oraz w ulicy Chopina, Plac Ewangelicki, Literackiej, Głowackiego z uwzględnieniem budowy sieci wodociągowej w przyległych ulicach niezwodociągowanych.

Zadanie nr 2  – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Drzymały, Kolorowej, Okrzei, Pl. Kopernika, Pl. Zwycięstwa, Kraszewskiego w Kożuchowie”. Zakres rzeczowy tej inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Drzymały, Kolorowej, Okrzei (odprowadzenie ścieków do ulicy 1 Maja), w ulicy Pl. Kopernika, Pl. Zwycięstwa, częściowo Kraszewskiego (odprowadzenie ścieków do ulicy Garbarskiej) wraz ze wszystkimi przyległymi ulicami.

Dnia 04.12.2018 r. została podpisana umowa na wykonanie obu przedsięwzięć. Planowany termin zakończenia wyżej wymienionych zadań to 28 lutego 2020 r.
W ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” na budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych zostało już podpisanych 6 umów, a pierwsze z zadań – nr 13 – jest w trakcie zaawansowanych robót budowlanych.