Wymiana magistrali wody surowej rozpoczęta!

 

W ostatnich dniach została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla Zadania nr 9, które zakłada „Wymianę/przebudowę istniejącej magistrali wody surowej – ujęcie w Podbrzeziu Dolnym – Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie” w ramach projektu unijnego: “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – etap II”.

W związku z powyższym ruszyły roboty budowlane, które wykona Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlano-Usługowe „Szpakowski” z Sulechowa za kwotę 2 398 500,00 zł brutto.

Wymiana/przebudowa istniejącego rurociągu wody surowej ma kluczowe znaczenie w uporządkowaniu gospodarki wodnej na terenie aglomeracji Kożuchów. Wykonanie wyżej wymienionego zadania przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług przez Spółkę, w tym m.in. do poprawy jakości wody oraz wyeliminowania awarii na istniejącej sieci wodociągowej, co pozwoli na oszczędne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.