Największa inwestycja wod-kan w historii Gminy Kożuchów rozpoczęta!

Rozpoczęły się prace związane z realizacją największej inwestycji wodno-kanalizacyjnej w historii Gminy Kożuchów!

Przypomnijmy, że prace toczą się w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość Projektu: 34 462 288,07 zł.
Wysokość dofinansowania dla Projektu: 17 861 551,74 zł.