TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE  I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY KOŻUCHÓW OD 10 LISTOPADA 2023 R. DO 9 LISTOPADA 2024 R.

———————————————————————————————————————————————————————————–

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 2018-2019

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2019-2020

 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2020-2021