Ruszają kolejne roboty budowlane w ramach „Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” !

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o. o. ma przyjemność poinformować, iż niebawem ruszają kolejne roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nadchodzące prace wchodzą w skład Zadania nr 8 pn. „Drugostronne zasilanie Osiedla 22 Lipca – wodociąg SUW Kożuchów – Kolonia Moniuszki w Kożuchowie”.

Zadanie nr 8 jest inwestycją mającą strategiczne znaczenie dla funkcjonowania całego systemu wodociągowego w Kożuchowie.
Jej celem jest wybudowanie magistrali wodociągowej o długości ok. 0,6 km, zasilającej os. 22 lipca 1807, a tym samym stworzenie drugostronnego zasilania dla sieci wodociągowej w mieście.
Powstały w ten sposób pierścieniowy system zasilania skutkował będzie stabilnym rozkładem ciśnień w sieci oraz zmniejszeniem liczby awarii wodociągowych.
Wartość opisanego zadania: 369 000,00 zł brutto.

Przypomnijmy, że  całkowita wartość Projektu to 34 462 288,07 zł,
wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 17 861 551,74 zł,
natomiast pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 8 914 539,00 zł.