Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. informuje, że w przypadku zaistnienia przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin zostanie zapewniany zastępczy punkt poboru wody tj. cysterna do wody pitnej. Harmonogram przejazdu cysterny zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki.