Podpisano kolejną umowę w ramach inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – etap II”

Dnia 24.08.2018 r. została podpisana kolejna umowa w ramach inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – etap II” dotycząca „Wymiany/przebudowy istniejącej magistrali wody surowej – ujęcie w Podbrzeziu Dolnym – Stacja Uzdatniania Wody przy ul.Elektrycznej w Kożuchowie” – Zadanie nr 9. Prace w formule „zaprojektuj-wybuduj” wykona Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlano-Usługowe „Szpakowski” z Sulechowa za kwotę 2 398 500,00 zł brutto.

Wymiana/przebudowa istniejącego rurociągu wody surowej ma kluczowe znaczenie w uporządkowaniu gospodarki wodnej na terenie aglomeracji Kożuchów. Wykonanie wyżej wymienionego zadania przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług przez Inwestora, w tym m.in. do poprawy jakości wody oraz wyeliminowania awarii na istniejącej sieci wodociągowej, co pozwoli na oszczędne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *