Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie zawiadamia, że w ramach realizacji Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”, dnia 2 grudnia 2019 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach ZADANIA NR 1 w n/w ulicach:

  • odcinki sieci wodociągowej w ul. Chopina (chodnik) oraz w ul. Głowackiego,
  • odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej, Kolorowej, Głowackiego.

O kolejnych etapach realizacji robót Spółka będzie informowała na bieżąco.

Wykonawcą przedmiotowego zadania jest firma KANWOD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zimna 7, 65 – 707 Zielona Góra. Planowany termin zakończenia całości prac dla ZADANIA NR 1, to 31.07.2020 r.

W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów oraz ruchu pieszych. Prosimy zatem o cierpliwość i wyrozumiałość.