Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskane!

Pragniemy poinformować, że oprócz dofinansowania z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM  pozyskało także preferencyjną pożyczkę płatniczą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”.

WFOŚiGW przyznał Spółce USKOM środki w wysokości 3 755 670,00 zł.

Umowa na wymienioną pożyczkę została podpisana 8 maja 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Przy jej podpisaniu obecni byli Prezes Zarządu WFOŚiGW – Mariusz Herbut oraz Prezes Zarządu Spółki USKOM – Sławomir Trojanowski.