Podpisano umowę na działania promujące projekt pn. :”Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – Etap II”

Dnia 23.07.2018 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” została podpisana umowa na przygotowanie i przeprowadzenie działań promujących projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – etap II”.

W postępowaniu została wybrana oferta firmy Carbo Media Sp. z o.o. z Zielonej Góry, która wykona zadanie za 80 000,00 zł netto. Działania promujące będą przebiegać aż do zakończenia całej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu/przebudowie sieci wodociągowej wchodzących w skład w/w Projektu tj. do 31.12.2020 r.

Podstawowym celem promocji jest informowanie opinii publicznej o wykorzystaniu środków finansowych Unii Europejskiej przy realizacji Projektu, wielkości udzielonej przez Unię Europejską pomocy finansowej oraz o osiągniętych rezultatach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *