ZADANIE NR 4 – ostatnia umowa podpisana!

Drodzy Mieszkańcy,

miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym, tj. 19.04.2019 r. podpisana została ostatnia 10 umowa na roboty budowlane: ZADANIE NR 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów z uwzględnieniem wszystkich przyległych ulic i budynków”.

Zadanie realizowane będzie w ramach inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” – projekt współfinansowany ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Przedmiotowy kontrakt stanowi największe zadanie z obecnie realizowanych przez Spółkę, a jego wykonawstwa podjęła się doświadczona, branżowa firma EKO Ryszard Rogowski z Zielonej Góry.

Wartość zadania: 8 290 200,00 zł, a przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: styczeń 2020 r.